Ntau qhov system tivthaiv

Hnub Thursday, 14 May 2020 by
ntau txheej txheem ua ke

Delta Application Technics tau tsim ntau lub tshuab txuam nrog rau cov koob tshuaj thiab cov ntawv thov txog li 7 ib ntu.

SAUM TOJ KAWG NKAUS

Tsis nco qab KOJ cov ntsiab lus?